Jménem senátní volební komise pro volbu děkana FROV JU si dovoluji oznámit, že jediným kandidátem na tuto pozici, který přijal kandidaturu je prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Dle schváleného harmonogramu volby kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 01.12.2021 do 30.11.2025 se bude postupovat následovně:

22.03.2021: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům včetně zdůvodnění těchto námitek.

29.03.2021: Termín pro vypořádání-se s případnými námitkami proti navrženým kandidátům.

31.03.2021: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období) členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.

12.04.2021: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce.

19.04.2021: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU.

 

MVDr. Eliška Zusková, PhD.
předsedkyně Akademického senátu FROV JU

Kalendář akcí

Váš email:
Předmět:
Dotaz: