Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FROV JU pro funkční období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2025.

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění a v souladu s Jednacím řádem Akademického senátu FROV JU vyhlašuje AS FROV JU volbu kandidáta na funkci děkana FROV JU.

Volba bude probíhat dle harmonogramu:

  • 15.02.2021: Vyhlášení volby děkana FROV JU a zahájení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU.
  • 01.03.2021: Ukončení sběru návrhů kandidátů na funkci děkana FROV JU od členů akademické obce FROV JU a zahájení oslovení navržených kandidátů, včetně vyžádání si písemného potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
  • 08.03.2021: Ukončení procesu potvrzení kandidatury od navržených kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.
  • 15.03.2021: Zveřejnění jmen kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
  • 22.03.2021: Mezní termín pro vznesení písemných námitek proti navrženým kandidátům, včetně zdůvodnění těchto námitek.
  • 29.03.2021: Termín pro vypořádání se s případnými námitkami proti navrženým kandidátům.
  • 31.03.2021: Mezní termín pro předložení písemných dokumentů (životopisu a představ o směřování, řízení a rozvoji fakulty v daném funkčním období) členům AS FROV JU od navržených kandidátů, kteří přijali kandidaturu.
  • 12.04.2021: Představení kandidátů na funkci děkana FROV JU na veřejném zasedání akademické obce.
  • 19.04.2021: Zasedání AS FROV JU spojené s volbou děkana FROV JU.

Podrobnosti včetně návrhového listu naleznete zde.

 

 

 

 

 

 


Autor článku: Milada Vazačová

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: