Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci prosinci roku 2020 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium    

Ruoyi Hao

Hao, R., Pan, J., Khalili Tilami, S., Shah, B.R., Mráz, J., 2021. Post-mortem quality changes of common carp (Cyprinus carpio) during chilled storage from two culture systems. Journal of the Science of Food and Agriculture 101: 91–100. (IF 2019 = 2,614; AIS 2019 = 0,533)

Kajgrová Lenka

Kajgrová, L., Roy, K., Vrba, J., Mráz, J., 2020. Něco pro povzbuzení našich rybářů, kteří odvádějí dobrou práci! Rybníkářství 31: 43.

Roy Koushik

Kajgrová, L., Roy, K., Vrba, J., Mráz, J., 2020. Něco pro povzbuzení našich rybářů, kteří odvádějí dobrou práci! Rybníkářství 31: 43.

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.

Autor článku: Lucie Kačerová

 

Kalendář akcí

Váš email:
Předmět:
Dotaz: