Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci srpnu roku 2019 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjmení a jméno studenta  

Publikační výstup, za nějž je uděleno prémiové stipendium  

Ali Asghar Baloch

Policar, T., Malinovskyi, O., Křišťan, J., Stejskal, V., Samarin, A.M., 2019. Post-spawning bath treatments to reduce morbidity and mortality of pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca L.) broodstock. Aquaculture International 27: 1065–1078. (IF 2018 = 1,455; AIS 2018 = 0,339)

Roman Franěk

Khanzai Baloch, A.R., Fučíková, M., Rodina, M., Metscher, B., Tichopád, T., Shah, A.M., Franěk, R., Pšenička, M., 2019. Delivery of Iron Oxide Nanoparticles into Primordial Germ Cells in Sturgeon. Biomolecules 9: 333. (IF 2018 = 4,694; AIS 2018 not counted)

Gebauer (Vanina) Tatyana

Cartwright, A., Gebauer, R., Vanina, T., Stejskal, V., Drozd, B., 2019. Shelter competition between mature non-indigenous western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and immature invasive round goby (Neogobius melanostomus) for plants and rocks. Biological Invasions 21: 2723–2734. (IF 2018 = 2,897; AIS 2018 = 0,809)

Vanina, T., Gebauer, R., Toomey, L., Stejskal, V., Drozd, B., Bláha, M., Kouřil, J., Lecocq, T., 2019. Seeking for the inner potential: comparison of larval growth rate between seven populations of Perca fluviatilis. Aquaculture International 27: 1055–1064. (IF 2018 = 1,455; AIS 2018 = 0,339)

Guo Wei

Guo, W., Kubec, J., Veselý, L., Hossain, S.Md., Buřič, M., McClain, R., Kouba, A., 2019. High air humidity is sufficient for successful egg incubation and early post‐embryonic development in the marbled crayfish (Procambarus virginalis). Freshwater Biology 64: 1603-1612. (IF 2018 = 3,404; AIS 2018 = 1,016)

Hossain Shakhawate

Guo, W., Kubec, J., Veselý, L., Hossain, S.Md., Buřič, M., McClain, R., Kouba, A., 2019. High air humidity is sufficient for successful egg incubation and early post‐embryonic development in the marbled crayfish (Procambarus virginalis). Freshwater Biology 64: 1603-1612. (IF 2018 = 3,404; AIS 2018 = 1,016)

Imentai Aiman

Imentai, A., Yanes-Roca, C., Steinbach, Ch., Policar, T., 2019. Optimized application of rotifers Brachionus plicatilis for rearing pikeperch Sander lucioperca L. larvae. Aquaculture International 27: 1137–1149. (IF 2018 = 1,455; AIS 2018 = 0,339)

Khanzai Baloch Abdul Rasheed

Khanzai Baloch, A.R., Fučíková, M., Rodina, M., Metscher, B., Tichopád, T., Shah, A.M., Franěk, R., Pšenička, M., 2019. Delivery of Iron Oxide Nanoparticles into Primordial Germ Cells in Sturgeon. Biomolecules 9: 333. (IF 2018 = 4,694; AIS 2018 not counted)

Kubec Jan

Guo, W., Kubec, J., Veselý, L., Hossain, S.Md., Buřič, M., McClain, R., Kouba, A., 2019. High air humidity is sufficient for successful egg incubation and early post‐embryonic development in the marbled crayfish (Procambarus virginalis). Freshwater Biology 64: 1603-1612. (IF 2018 = 3,404; AIS 2018 = 1,016)

Lonhus Kiril

Lonhus, K., Štys, D., Saberioon, M., Rychtáriková, R., 2019. Segmentation of Laterally Symmetric Overlapping Objects: Application to Images of Collective Animal Behavior. Symmetry 11: 866. (IF 2018 = 2,143; AIS 2018 = 0,801)

Malinovskyi Oleksandr

Policar, T., Malinovskyi, O., Křišťan, J., Stejskal, V., Samarin, A.M., 2019. Post-spawning bath treatments to reduce morbidity and mortality of pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca L.) broodstock. Aquaculture International 27: 1065–1078. (IF 2018 = 1,455; AIS 2018 = 0,339)

Malinovskyi, O., Kolářová, J., Blecha, M., Stará, A., Velíšek, J., Křišťan, J., Policar, T., 2019. Behavior and physiological status of pond-cultured pikeperch (Sander lucioperca) broodstock effected by sexual interactions throughout semi-artificial reproduction. Aquaculture International 27: 1093–1107. (IF 2018 = 1,455; AIS 2018 = 0,339)

Roy Koushik

Sarkar, U.K., Naskar, M., Srivastava, P.K., Roy, K., Sarkar, S.D., Gupta, S., Bose, A.K., Nandy, S.K., Verma, V.K., Sudgeesan, D.,Karnatak, G., 2019. Climato-environmental influence on breeding phenology of native catfishes in River Ganga and modeling species response to climatic variability for their conservation. International Journal of Biometeorology 63: 991–1004. (IF 2018 = 2,377; AIS 2018 = 0,566)

Shah Ali Mujahid

Khanzai Baloch, A.R., Fučíková, M., Rodina, M., Metscher, B., Tichopád, T., Shah, A.M., Franěk, R., Pšenička, M., 2019. Delivery of Iron Oxide Nanoparticles into Primordial Germ Cells in Sturgeon. Biomolecules 9: 333. (IF 2018 = 4,694; AIS 2018 not counted)

Tichopád Tomáš

Khanzai Baloch, A.R., Fučíková, M., Rodina, M., Metscher, B., Tichopád, T., Shah, A.M., Franěk, R., Pšenička, M., 2019. Delivery of Iron Oxide Nanoparticles into Primordial Germ Cells in Sturgeon. Biomolecules 9: 333. (IF 2018 = 4,694; AIS 2018 not counted)

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde.

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.

Autor článku: Lucie Kačerová

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: