Ve dnech 21. až 23. srpna 2019 proběhla již 19. toxikologická konference s mezinárodní účastí pod názvem Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí, která se konala v přednáškovém sále na MEVPIS. Konference se zúčastnilo 40 odborných a vědeckých pracovníků a bylo zde předneseno 26 referátů. Jako čestní hosté přijali pozvání PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. (s přednáškou: Nejčastější příčiny otrav zvířat) a RNDr. Ivo Přikryl (s přednáškou: Podpora chovu ryb v záplavových územích východní Afriky). Nedílnou součástí konference je od roku 2005 soutěž mladých vědců O cenu prof. RNDr. Vladimíra Sládečka, DrSc., do které se letos přihlásilo 9 soutěžících. Čtyřčlenná odborná komise složená z vědeckých pracovníků z FROV JU, VFU Brno, RECETOX Brno a ČZU Praha udělila první místo studentce doktorského studijního programu z ČZU v Praze - Ing. Pavle Hubené za příspěvek Vliv psychoaktivních látek na agresivitu jelce tlouště. Druhé místo bylo uděleno Bc. Alžbětě Strouhové, studentce magisterského programu na naší fakultě a na třetí příčce se umístila MSc. Eugenia Sancho Santos, rovněž z naší fakulty. V rámci doprovodného programu měli účastníci možnost navštívit Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství a ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Autor článku: Ing. Olga Valentová

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: