Za přispění k tvůrčí činnosti FROV JU bylo v měsíci červenci roku 2018 přiznáno dle platného Stipendijního řádu Jihočeské univerzity, a v návaznosti na další předpisy a vnitřní normy fakulty, prémiové stipendium následujícím studentům:

Příjemci prémiového stipendia
Iegorova Viktoriia
Mohagheghi Samarin Azadeh
Kubec Jan
Waghmare Swapnil
Roy Koushik
Kholodnyy Vitaliy

                

Citace jednotlivých publikačních výstupů je možné vidět zde

Všem studentům za jejich tvůrčí činnost děkujeme a k přidělení prémiového stipendia gratulujeme.

Autor článku: Lucie Kačerová

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: