Komise děkana pro udělování mimořádných stipendií pro nadané studenty FROV JU doporučila dne 3. 11. 2017 dva studenty, kterým může být dle Rozhodnutí děkana č. 7/2016 přiznáno mimořádné stipendium.

Rozhodnutí děkana fakulty o přidělení stipendií byla dne 24. 11. 2017 přítomným studentům předána osobně děkanem fakulty prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc. a proděkanem pro pedagogickou činnost doc. Ing. Martinem Kocourem, Ph.D.

Mimořádná stipendia pro nadané studenty budou vyplácena od listopadu 2017 do června 2018. Základ stipendia byl stanoven ve výši 6 000 Kč. Na základní stipendium díky splnění dvou aktivit dosáhli Bc. Martin Hubálek a Bc. Vít Profant.

Studentům k jejich úspěchu gratulujeme a doufáme, že se do života fakulty zapojí obdobným způsobem i v letošním akademickém roce.

Autor článku: Milada Vazačová

Váš email:
Předmět:
Dotaz: