V termínu 1. – 10. 8. 2017 probíhá na středisku MEVPIS Vodňany, FROV JU, porada Českých drah, a. s. s názvem „Sestava oběhů vozidel pro GVD 2017/2018“. Porada se koná ve velkém přednáškovém sálu, který byl proměněn na IT oddělení a účastní se jí 44 osob. Pro zaměstnance ČD, a. s. je rovněž připraven doprovodný program v podobě víkendového výletu na Šumavu a exkurze na rybochovná pracoviště fakulty.

Autor článku: Klára Nachlingerova

 

Váš email:
Předmět:
Dotaz: